I nålens öga

Ladda ned

Beskrivning

I nålens öga är en mini-kampanj i 1920-talsmiljö om hur rollpersonerna dras in i ett mysterium med bakgrund i en mångtusenårig kamp mellan antika gudar. Det är skrivet i andan av Call of Cthulhu, utan att för den skull innehålla någon av Lovecrafts mytos. Fokus i äventyret ligger på akademiska efterforskningar och uttolkningar av texter i form av hand-outs. Det finns element av skräck men de dominerar inte och det finns möjliga action-moment men de är fåtaliga och kan undvikas. Centralt är istället mysterielösning och spelarnas förståelse av intrigen. Scenariot är förankrat i vår världs historia och avsikten är att spelarna ska kunna relatera till sin egen bakgrundskunskap lika mycket som rollpersonernas.

Kampanjens originalidé utgår från äventyret Arvet av Peter Wennerholm som publicerades i Sinkadus nr. 19 och 20, och alla likheter med den produkten är avsiktliga.

Scenariot är systemlöst men skulle sannolikt fungera väl med exempelvis Kutulu eller liknande spel.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the First to Review “I nålens öga”