I nålens öga

Beskrivning

I nålens öga är en mini-kampanj i 1920-talsmiljö om hur rollpersonerna dras in i ett mysterium med bakgrund i en mångtusenårig kamp mellan antika gudar. Det är skrivet i andan av Call of Cthulhu, utan att för den skull innehålla någon av Lovecrafts mytos. Fokus i äventyret ligger på akademiska efterforskningar och uttolkningar av texter i form av hand-outs. Det finns element av skräck men de dominerar inte och det finns möjliga action-moment men de är fåtaliga och kan undvikas. Centralt är istället mysterielösning och spelarnas förståelse av intrigen. Scenariot är förankrat i vår världs historia och avsikten är att spelarna ska kunna relatera till sin egen bakgrundskunskap lika mycket som rollpersonernas.

Kampanjens originalidé utgår från äventyret Arvet av Peter Wennerholm som publicerades i Sinkadus nr. 19 och 20, och alla likheter med den produkten är avsiktliga.

Scenariot är systemlöst men skulle sannolikt fungera väl med exempelvis Kutulu eller liknande spel.