Allianasen

Beskrivning

Rollpersonerna anlitas av riddar Gwenyth av Lismore. Han är herre över byn Lismore som ligger i sydöstra Cumbran, i Albion. Rollpersoner kontaktas av riddar Gwenyths yngre bror, Aliduc Falkvän, på byns värdshus Svärdet och yxan. Aliduc behöver hjälp med att spåra ett band fredlösa som stulit en skriftrulle av riddar Gwenyth. Skriftrullen ska innehålla en karta med ålderdomliga dvärgiska runor.

http://www.sagagames.com