Eldprovet

Beskrivning

Någonstans djupt nere i Jarngands djupa hålor föddes logedraken Bredkäfte. Redan i unga år visade han prov på sin grymhet genom att ödelägga närbelägna byar med en skrämmande effektivitet. Det dröjde inte länge förrän ryktet började sprida sig bland logedrakarna. Det sades att Bredkäftes illdåd kunde liknas vid självaste Grymskjafte, den största och mest hänsynslösa av alla logedrakar som existerat. Logedrakarna började nu ana att detta kunde vara början på en ny storhetstid. Men för att kunna samla alla logedrakarna under sig krävde de äldsta av dem att han skulle bevisa sin storhet genom att förstöra en av deras urfienders städer, nämligen alvstaden Valkarantia. För att inte gå Grymskjaftes öde till mötes vet Bredkäfte att han behöver en lömsk plan för att kunna förinta Valkarantia…

Webbsida: http://medusagames.blogspot.se/