En byråkrats bortgång

Beskrivning

En Byråkrats Bortgång spelades på Gothcon 2008. Beskrivningen av berättelsen var då följande (sammanfattat):

”Ett kallt ösregn omslöt Sandukar och höll staden i ett järngrepp. Men det var inget som tjänstedirektör Katinka Voronina tänkte på medan hon hastade genom Arkivministeriets dunkla stenkorridorer. En i hennes ansvarsgrupp hade drabbats av en fruktansvärd olycka. Förste kontrollinspektör med särskild behörighet Oliver Kessler hade störtat ut för den lömska källartrappan ner till arkivsektion B34-5 och krossat skallen i fallet. Mycket beklagligt då herr Kessler var halvåret från en god tjänstemannapension med fulla statsförmåner. Men än värre var att den dossier han burit på inte stod att finna. Varken kopian eller originalet från Sanningsministeriet fanns vid trappans fot. Fru Voronina stannade vid sektionsdirektörens tunga dubbeldörr. Det var tyst nu när hennes klackar inte längre ekade bland de tomma rummen. Hon knackade kort och öppnade. Det skulle bli en lång natt.”

Berättelsen utspelar sig under några desperata och stressfyllda timmar inom Akrivministeriet, där spelarna gestaltar tjänstemän inom byråkratins kvarnar. Noir utspelar sig i en dystopisk värld skild från vår egen, i en miljö som hämtad från klassiska 40-tals film-noir-filmer blandat med storverk som Dark City, Metropolis, Brazil, V för Vendetta och Bladerunner. I dess mitt finns en väldig och oformlig korrupt stat vilken regerar över medborgarnas liv, en Kafka-liknande byråkrati som lägger sig i allt och en polis vars främsta uppgift är att skydda statens intressen snarare än att värna medborgarna eller utreda brott.