Ett enkelt litet jobb

Beskrivning

Rato Sokolovsky är ledaren för en kult vid namn Svarta Getens Barn som dyrkar en mörk gud som han kallar All-Modern. Rato tror att befläckelsen är All-Moderns välsignelse till mänskligheten. Lev Maximowicz är en rik affärsman med starka kopplingar till maffian som har kommit över en stum befläckad flicka med telepatiska krafter i ett rum. Lev använder flickan till att läsa och manipulera hans konkurrenters tankar. Lev är själv en befläckad människa, inte särskilt kraftig men ändock immun mot flickans förmåga. Rato har tack vare en kultist som städar hos Lev fått höra att Lev har denna flicka och omedelbart började han att själv sukta efter att använda hennes förmåga.

Detta äventyr deltog i Sällskapet PBS:s scenarioskrivartävling 2020, som hölls på rollspel.nu.