Hjärtefrost

Beskrivning

Äventyret som dök upp i Fenix nummer 3/07, nu konverterat till En Garde! III. En mordhistoria i ett kallt Stockholm. Äventyret är tänkt att utspelas år 1712.

http://www.mylingspel.se