Ödesbarn

Beskrivning

Välkommen till det första äventyret av tre i kampanjen vi valt att kalla Askhöst, sagan om byggandet av utposten Stórmvakt och de mörka krafter som verkar i bakgrunden. Detta första äventyr består av fyra akter eller deläventyr om man så vill. De fyra akterna är i turordning; Ödesbarn, Den sovande kungen, Dalsmyrens
vrede och Garmkonungen. I slutet av varje akt finns det några tips och idéer för vad som kan tänkas hända mellan de olika akterna. Tanken med detta är att spelledaren skall kunna använda sig av dessa för att bygga ut kampanjen på egen hand och för att väva ihop de olika akterna i en lång kampanj där spelarna kan känna att de deltager i händelserna i en världen som förändras och får liv. Har du som spelledare fler idéer än de som presenteras använd dem om du tycker de tillför spelandet något. Kom ihåg den gyllene regeln, det är ditt spel och ha roligt!
John A Jonsson