Ruud van Visswerwijks mystiska dödsfall

Beskrivning

Förord
Detta är det andra uppdraget som jag skrivit till Götterdämmerung och det lämpar sig bäst för 3-6 spelare. Uppdraget är tänkt att utspela sig i Nederländerna och i Afrika år 1754 men detta årtal kan med lätthet flyttas framåt eller bakåt i tiden. Dock bör uppdraget inte förpassas till efter den franska revolutionen 1789. Uppdraget är främst tänkt att vara ett mysterium för att inte säga en resa in i det okända där skarpsinne och kunskap är betydligt viktigare egenskaper än styrka och eldkraft. Givetvis finns det situationer där rollpersonerna kan behöva visa upp sin flinkhet med värja och pistoler men dessa kan oftast undvikas om rollpersonerna är tillräckligt förslagna. Detta uppdrag är också ett försök att lägga upp ett äventyr på ett litet annorlunda sätt. Jag har låtit mig uppmuntras av en rad olika diskussioner som hållits på olika forum och bloggar.
I dessa diskussioner pratas det en hel del om attrollspelshobbyn behöver en kreativ revolution och att vi som konstruerar äventyr ska lämna våra upptrampade stigar och försöka lägga upp saker och ting på ett nytt sätt, ett modernt sätt. Förutom detta har jag inspirerats av Nils Hintzes texter i speltidningen Fenix. Även om jag inte har varit lika förnyande som Nils har han ändå visat ett annorlunda upplägg vars vägar ska bli intressanta att vandra. Den största skillnaden i detta uppdrag jämfört med de jag tidigare har skrivit är att alla faktatexter är flyttade ut ur själva uppdraget och in i olika appendix. På detta sätt är texten i uppdraget koncentrerat på själva spelandet. Bara om spelledaren vill kan denne fördjupa sig i olika detaljer av uppdraget som presenteras i appendixen. En annan sak jag har försökt uppmuntra i texten är att inte göra uppdraget för rälsat. Det är meningen att rollpersonernas handlande (inte spelledarens) ska driva uppdraget framåt. Därför är uppdraget ganska löst uppbyggt så att spelledaren med spelarnas hjälp kan fylla de luckor som saknas. Speciellt de långa färderna är skissartat beskrivna.
Jörgen Karlsson, april 2010