Slottet

Beskrivning

Om äventyret:
Slottet uppfördes på BSK 2001, Scenariot utspelar sig i Jhamalo Tamatz, och handlingen kretsar kring en grupp tjuvar, ett slott, en kista och kanske även ett par hemliga gäster.

Kommentar från Bonignen 2017: Det här var tänkt att spelas som en spännande och lite rolig heist, Lock Stock & Two Smoking Barrels och Snatch var nya och aktuella filmer som vi inspirerats av. Det var dock ingen grupp som planerade något alls utan alla sprang bara rakt in i själva stöten. Rollpersonerna har namn som börjar på a,b,c,d och e, för att vi skulle kunna dela ut dem runt bordet och slippa lära oss spelarnas namn.

Ytterligare material som behövs för att spela:

Roller & Karta