Trobergs Dogmautmaning 2005

Beskrivning

I början av våren 2003 slog en tanke mig. Efter att ha sett olika regelsystem med enorma regelmassor, där de flesta reglerna bara fanns där för att täcka upp missar I grundreglerna började jag fundera om det verkligen behöver vara så komplicerat.

Inspirerad av Lars von Triers dogma-koncept bestämde jag mig för att starta en utmaning där målet var att göra ett enkelt rollspel, med kraftiga begränsningar på hur stort och komplext det får vara. Jag ville se spel som gick tillbaka till grunden. Spel med en liten, genomtänkt kärna. Spel som är nyskapande. Spel med spännande koncept som kanske är för smala för ett stort spel. Spel som går fort att göra. Skaparglädje och spelglädje!

Jag förväntade mig mindre än en handfull bidrag. Det kom 31 bidrag. Överväldigad av detta deltagande hade jag naturligtvis inget annat val än att starta en Trobergs Dogmautmaning 2004 också. Skulle det fungera en gång till? Jajamensan, det kom inte mindre än 42 bidrag.

Efter två så populära utmaningar fanns det inget alternativ. Trobergs Dogmautmaning 2005 var oundviklig.

Detta är resultatet av dogmautmaningen 2005.

Anders Troberg