Den rätta vägen

Beskrivning

Det här äventyret äger rum när äventyrarna har blivit mäktiga men också kända som klokt och rättskaffens folk. Riksrådet behöver hålla ett rättsting ute på landsbygden där en domstol kan avgöra vem som har rätt i diverse tvister och lagmål. Riksrådet är rädda att ifall de skickar ut sina vanliga byråkrater så kommer det resultera i ett upplopp, så starka har motsättningarna mellan den centrala byråkratin och folket på landsbygden blivit.

Detta äventyr deltog i Sällskapet PBS:s scenarioskrivartävling 2020, som hölls på rollspel.nu.