Den vilda jakten på Promisca

Kategorier: , , , Etikett:

Beskrivning

Vari förtäljes om den ständigt återkommande jakten på en kvinna och om den närmast förtrollande dragningskraft denna kan besitta, liksom något om smakers lik- och olikhet samt en del om så vitt skilda ting som lankhmariskt hattmode och främmande kulturers sadistiska yttringar. Jämte detta får vi relevanta upplysningar om makars beslutsamhet, storlekens betydelse samt den effekt som sydländsk underhållning kan ha på kalla, handfasta krigare.