Trobergs Dogmautmaning 2003

Beskrivning

I början av våren 2003 slog en tanke mig. Efter att ha sett olika regelsystem med enorma regelmassor, där de flesta reglerna bara fanns där för att täcka upp missar I grundreglerna började jag fundera om det verkligen behöver vara så komplicerat. Inspirerad av Lars von Triers dogma-koncept bestämde jag mig för att starta en utmaning där målet var att göra ett enkelt rollspel, med kraftiga begränsningar på hur stort och komplext det får vara. Jag ville se spel som gick tillbaka till grunden. Spel med en liten, genomtänkt kärna. Spel som är nyskapande. Spel med spännande koncept som kanske är för smala för ett stort spel. Spel som går fort att göra. Skaparglädje och spelglädje! Så jag satte mig ner och författade reglerna för utmaningen.

Detta är resultatet av dogmautmaningen 2003.

Anders Troberg