Eldgryning 3: Det yttersta mörkret

Beskrivning

Äntligen är det färdigt! Efter mycket möda kommer här Det yttersta mörkret, som är den tredje och avslutande delen i trilogin Eldgryning, en äventyrsserie till Drakar & Demoner. Äventyret följer direkt på de föregående delarna Själaslukare och Spår av ondskan. Äventyret är inte avsett att spelas fristående. Eldgryning är skrivet för Expertreglerna, men kan förmodligen konverteras till andra spelsystem.

Äventyret utspelar sig i kampanjvärlden Mid – även om huvudhandlingen den här gången är förlagd utanför kontinenten – och det rekommenderas att spelledaren bekantar sig med den innan spelandet påbörjas. Det kan också vara lämpligt att spelarna orienterar sig översiktligt om världen.

Tanken är att samma rollpersoner som i föregående äventyr ska användas, men behöver man komplettera eller ersätta är det lätt att passa in nya karaktärer i början. Det är bra med en blandad spelgrupp, men det förekommer en del strider, så det är bra sällskapet kan bita ifrån sig. Särskilt obeväpnad strid kan komma till nytta. Den enda begränsningen är att svartfolk är direkt olämpliga.

När det förekommer strider har jag så mycket som möjligt försökt anpassa motståndet till spelgruppen, men det är naturligtvis upp till spelledaren att anpassa fienden så att de utgör ett balanserat hot. Det är fritt fram att öka eller minska SLP:nas antal eller färdighetsnivåer.

Det yttersta mörkret är avsett att spridas fritt och utan kostnad. Jag tjänar inget på det och ingen annan ska göra det heller. Allt innehåll är helt och hållet mitt och jag ansvarar för det fullt ut.

Mycket nöje!

Martin Lagnerö
Örebro, april 2003