År noll Fiasco / Fiasco Year Zero

Beskrivning

This scenario is available in both English and Swedish, for English description and download link see further down.

FOLKET VID TIDENS SLUT
I ruinstaden Arken lever Folket – en trygg plats för undergångens
arvtagare. En liten spillra av mänsklighet i den stora ogästvänliga
Zonen..
Ni är skeva kopior av människor, muterade och bräckliga. Mutationerna
ger er övermänskliga krafter, men förvrider er också tills era kroppar inte
orkar mer. Ingen utom Den Gamle är äldre än 30 år. Han är er ledare och
den sista från Forntidens folk. Men han är virrig, skör och oförmögen att
leda. Utan hans ledarskap har vissa tagit rollen som bossar medan andra
förtrycks som slavar. När det inte finns krubb nog till alla råder den
starkes rätt.
I Zonen utanför Arken finns svar på de stora frågorna – om Eden, var ni
kommer ifrån, varför ni inte kan få barn, och varför världen gick under.
Men där finns också hemska monster, den giftiga Rötan och de listiga
Zongastarna.
Detta är År Noll.

 

THE PEOPLE AT THE END OF TIME
In a small settlement called the Ark, the People live, a safe
place for the heirs of the apocalypse. A small remnant of
humanity in the great inhospitable Zone.
You are all warped copies of humans, mutated and brittle. Your
mutations give you superhuman powers, but twists you until
your bodies breaks down. Noone, except the Elder, is older
than 30. He is your leader, and the last of the Ancient people
who lived before the apocalypse. But these days he’s confused,
fragile and incapable of leadership. Without his guidance
some of you have taken command as bosses, while others are
oppressed as slaves. When there isn’t grub to go around,
might makes right.
You can find answers in the Zone outside the Ark – answers
about Eden and where you came from, why you can’t have kids
and why the world ended. But the Zone is inhabited by
horrible monsters, the poisonous Rot and the sly Zone Ghouls.
This is Mutant: Year Zero.,

Download English version here