Svavelvinter – Fiasco

Beskrivning

Ingen brydde sig någonsin om den karga polarön Marjura innan svavel blev en dyrbar
handelsvara och Tasenbar Örtkänne upptäckte hur den utgjorde en del i den explosiva
sammansättningen kallad cruta. Rådgivare vid kejsarhovet drog sig då till minnes de stinkande
svavelträsken och Trakoriska riket införlivade snart därpå Marjura i sitt rike. Träsken blev snart
en viktig inkomstkälla, men eftersom ingen ville arbeta frivilligt i sumpmarken, anlades ett
läger för straffångar som drogades med paralyserande Gallsörpa.
Emellertid var Marjura inte helt öde när trakorierna invaderade. Fritänkare hade i alla tider
tagit sin tillflykt till trakerna runt fiskebyn Arhem. Däribland de fridfulla kmordadruiderna vars
helgedom låg på berget Biletand, men också den ökända shagulitsekten som fördrivits från
rikets huvudöar i söder och byggt sitt Järntorn i det nordliga Dymramassivet. Eftersom
Trakoriska Riket enbart intresserade sig för svavelmonopolet så undertecknades
Dymratraktatet som garanterade shaguliterna rätten att fortsätta sina vivisektioner och
likstudier så länge experimenten bara utfördes på slavar och öns urinvånare, de primitiva
kvuverna.

Vad ingen kände till var öns historiska betydelse och att den nu utdöda civilisationen Cruri för
längesedan härskade på ön. Crurernas svartkonst hade förargat gudarna och gjort folket
barnlösa. Crurernas häxmästare hade gett konungen rådet att övervintra förbannelsen och
med kraftfull magi begravdes crurerna levande till den tidpunkt då förbannelsen skulle släppa
taget om dem och folket återuppstå.
Den tidpunkten är nu…