Den dyra gåvan

Beskrivning

Äventyret utspelar sig i alvriket Alarinn. Rollpersonerna antar rollen som sändebud eller eskort för klan Dah’touin på väg till ett besök hos ett inflytelserikt tokonskt familjeöverhuvud. 

”Gåvan vi ger må vara värdefull, men bandet vi knyter kan vara ovärderligt.” – Ulenna Trudea sìol Dah’touin, klanhövding 

Detta äventyr deltog i Sällskapet PBS:s scenarioskrivartävling 2020, som hölls på rollspel.nu.