Eremiternas sällskap

Beskrivning

Äventyret utspelar sig i alvriket Alarinn. Scenariots svårighet varierar i hög grad beroende på i vilket ärende rollpersonerna är ute på sjön. Om de befinner sig i en fiskeskuta kan man räkna med att rollpersonernas grupp som mest består av en besättning på fem man, medan det är möjligt att de kan övermanna hela piratstyrkan om de är ute och seglar med en större birlinn. 

”Det ante mig att de största rikedomarna vi hittade på en alarisk ö är får och alver.” – Yrwen, båtsman

Detta äventyr deltog i Sällskapet PBS:s scenarioskrivartävling 2020, som hölls på rollspel.nu.