Eldgryning 1: Själaslukare

Beskrivning

Själaslukare är den första delen av trilogin Eldgryning, en äventyrsserie till Drakar & Demoner. Äventyret är skrivet till Expertreglerna (den ursprungliga upplagan från mitten av 80-talet), men kan säkert lätt anpassas till senare versioner. Det rekommenderas att SL bekantar sig med Mid – världen där äventyret utspelar sig, åtminstone länderna Hyperien, Kora och Brodal där huvuddelen av handlingen äger rum. Även för spelarna kan det vara bra att få åtminstone en översiktlig
bild av förhållandena i regionen.

Äventyret är lämpligt för nya rollpersoner, men kräver att deras bakgrunder styrs en aning. Helst ska de inte ha några fasta band – familj, egendomar, plikter – som binder dem till deras födelseländer. Se inledningen för övriga detaljer. Det är naturligtvis bra med en blandad spelargrupp som klarar av en del problemlösande, men det förekommer också åtskilliga strider, så det är bra om de kan bita ifrån sig ordentligt i en konfliktsituation.

Själaslukare är avsett att spridas fritt och utan kostnad och jag tjänar ingenting på det. Allt innehåll är helt och hållet mitt och jag ansvarar för det fullt ut. Kartorna är till största delen gjorda med Dungeon Crafter och Campaign Cartographer 2, två programvaror som jag verkligen kan rekommendera.

Mycket nöje!

Martin Lagnerö
Örebro, februari 2001