Eldgryning 2: Spår av ondskan

Beskrivning

Spår av ondskan an är den andra delen i trilogin Eldgryning, en äventyrsserie till Drakar & Demoner, och följer direkt på den föregående delen Själaslukare. Äventyret kan knappast spelas fristående. Även om äventyren är skrivna till Expertreglerna, kan säkert en företagssam spelledare konvertera dem till senare versioner utan större problem.

Äventyret utspelar sig i kampanjvärlden Mid och det rekommenderas att spelledaren bekantar sig med den innan spelandet påbörjas. Åtminstone bör han känna till länderna Kentrin och Paratroka, där handlingen utspelas. Det är också bra – men inte nödvändigt – om även spelarna orienterar sig översiktligt om världen.

Förhoppningsvis kan spelarna använda samma rollpersoner som i Själaslukare, men om någon dödats eller nya spelare har tillkommit är det lätt att introducera nya karaktärer i början av äventyret. Det bästa är om dessa sedan tidigare är invånare i Nordmark och då har en naturlig koppling till äventyrarsällskapet.

Liksom i föregående del av Eldgryning är det bra med en spelgrupp som klarar av både problemlösningar och strider, eftersom båda förekommer i riklig mängd i äventyret. Det enda som är direkt olämpligt är rollpersoner som är svartfolk. Text skriven i kursiverad stil är avsedd att läsas upp direkt för spelarna. Detsamma gäller det mesta av texten under rubriken Överblick vid rumsbeskrivningar. Det är naturligtvis helt upp till spelledaren om han vill läsa texten direkt eller översätta den till ”eget” språk. Se i så fall bara till att ingen viktig information går förlorad.

Till och från förekommer det en del strider i äventyret. I möjligaste mån har jag försökt anpassa antalet motståndare till rollpersonerna, men eftersom deras stridskapacitet säkert skiljer sig åt en hel del är det upp till spelledaren att justera fienderna så att dessa utgör ett balanserat hot. Antingen kan deras antal ökas resp. minskas eller så kan de få högre resp. lägre FV i stridsfärdigheter. Som alltid gäller att spelledaren har fullständig frihet att ändra i äventyret så att både han och spelarna får ut det mesta möjliga av det. Det är trots allt för ert nöje ni spelar.

Spår av ondskan är avsett att spridas fritt och utan kostnad. Jag tjänar inget på det och ingen annan ska göra det heller. Allt innehåll är helt och hållet mitt och jag ansvarar för det fullt ut.

Mycket nöje!

Martin Lagnerö
Örebro, augusti 2001