Orcher i Trudvang

Beskrivning

Det finns många sagor att skrämma barn med. Flera av dessa sagor kan ni finna i Jorges Bestiarium, detta falsarium fyllt med monster och varelser fritt sprungna ur den vansinnige kunskaparenssjuka sinne. Hur den vedervärdiga luntan kunnat bli det främsta verket angående Trudvangs flora och fauna är mig en gåta. Men det finns monster som inte ens själva Jorge lyckats finna sagoroch sägner om. Mina trogna läsare har redan tagit del av mina sensationella rön om Gormarens ankor, som spridits vida kring bland Trudvangs äventyrare. Idag har jag äran att ännu en gång överträffa Jorge, och avslöja mysterierna kring ett mytomspunnet och bestialiskt folk som Jorge och hans handgånga länge hävdat inte existerar: orcherna.

Det har kostat mig mycket möda och jag har med fara för mitt eget liv sökt finna spåren efter dessa monster, som sällan syns vandra i Trudvangs skogar. Men mina källor förtäljer mig att dessa lyckligadagar är förbi, och att orcherna snart är över oss. För dessa bestars raseri, bevare oss !

Originaltext : Måns Skanke

Tolkad och sammanställd av : Magnus Seter (text), Patrik Norrman (illustrationer) och Dan Algstrand (form och layout)

Källor : The Hobbit, Lord of the Rings (J.R.R. Tolkien), Monsterboken (Äventyrsspel) och Drakar och Demoner (RiotMinds).

© 2001 Magnus Seter, Patrik Norrman, Dan Algstrand.

Version 1.0 för Drakar och Demoner 6 (2001-09-20)

»Orcher i Trudvang» får skrivas ut eller kopieras och användas för eget bruk. Ingen vidareförsäljning eller annan distribution i någon form får ske utan upphovsrättsinnehavarnas godkännande.