Slåtterdrakar i Trudvang

Beskrivning

Under mina resor i Trudvangs länder har jag vandrat samma vägar som många av vår tids största hjältar. Stjärnskådaren Cuchullan, den mäktige Ekki Järnyxa, gycklaren och tjuven Trilla Snubbelfot, trollkarlarna Tordar Tunge och Torvalg Gråskägg, den mäktige Ranald Skarpegg, alla har de delat lägereld med mig, och delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper om skogarnas och bergens glömda monster med er ödmjuke tjänare. Jag skänker en särskild tanke till Ekki Järnyxa, för utan denne sägenomspunna dvärgakrigare är det tveksamt huruvida jag skulle kunnat dela dessa betraktelser med er, mina ärade läsare. Ty jag, Måns Skanke, har Ekki Järnyxa att tacka för mitt liv. Med sin legendariska yxa av järn dräpte han det monstrum som i Jarngands djupa grottor överraskade vårt följe och dräpte åtta av våra fränder ur dvärgakungens livgarde. Likt en virvelstorm av kallt stål svepte den över oss och slet flera krigare i stycken innan vi, efter stor blodspillan, nedkämpat det som jag efter stora verdermödor och lång efterforskning i dunkla skrifter funnit vara en slåtterdrake.

Originaltext : Måns Skanke

Tolkad och sammanställd av : Magnus Seter (text), Jonas Darnell (illustrationer) och Dan Algstrand (form och layout)

Källor : Muahahaha ! Vi behöver inga källor, ibland hittar vi faktiskt bara på !

© 2002 Magnus Seter, Jonas Darnell, Dan Algstrand.